دکتر محسن مردانی کیوی

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

381
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

525
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

372
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

585
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

322
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

581
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

345
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

374
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

341
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

380
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

315
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

320
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

335
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

334
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

372
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

367
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

320
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

337
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

511
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

371
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت