بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

931
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

1044
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

812
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

1331
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

719
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

1391
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

721
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

883
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

723
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

927
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

678
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

710
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

723
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

727
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

909
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

902
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

698
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

712
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

1050
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

922
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت