دکتر محسن مردانی کیوی

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

634
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

736
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

564
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

926
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

484
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

938
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

504
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

581
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

492
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

621
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

457
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

480
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

487
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

481
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

593
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

590
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

467
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

472
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

711
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

594
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت