بهترین ارتوپد رشت

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

793
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

900
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

699
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

1149
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

610
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

1189
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

621
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

747
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

620
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

784
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

577
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

596
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

609
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

609
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

759
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

748
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

589
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

601
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

893
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

785
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت