دکتر محسن مردانی کیوی

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

504
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

627
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

464
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

745
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

403
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

741
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

423
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

471
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

416
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

495
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

387
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

398
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

413
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

415
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

479
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

472
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

394
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

409
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

609
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

487
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت