بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

1116
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

1209
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

939
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

1611
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

836
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

1679
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

837
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

1038
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

838
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

1108
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

791
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

852
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

856
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

876
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

1091
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

1097
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

819
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

833
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

1232
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

1117
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت