دکتر محسن مردانی کیوی

انواع مداخلات جراحی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

723
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس

بیشتر...

817
بازدید

جراحی فقرات،فیوژن قدامی مهره های گردنی

بیشتر...

627
بازدید

جااندازی بازو فیکساسیون داخلی شکستگی پروگزیمال هومروس با رویکرد پلاک گذاری

بیشتر...

1049
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری هومروس (بازو)

بیشتر...

541
بازدید

فیوژن قدامی مهره های گردنی:انیمیشن سه بعدی

بیشتر...

1084
بازدید

جااندازی بسته در شکستگی کالیس (دیستال رادیوس)

بیشتر...

559
بازدید

میله گذاری اینترامدولاری فیبولا

بیشتر...

659
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی اینترکانتریک فمور

بیشتر...

552
بازدید

فیکساسیون داخل مدولاری در شکستگی میدشفت ترقوه

بیشتر...

712
بازدید

جا اندازی باز و میکس سون داخلی شکستگی دیستال رادیوس

بیشتر...

517
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی شکستگی بای ماللئولار مچ پا با آسیب سین دسموتیک

بیشتر...

535
بازدید

جا اندازی باز و فیکساسیون داخلی در شکستگی پتلا با باند کششی

بیشتر...

544
بازدید

فیکساسیون با پلاک در شکستگی مید شفت ترقوه

بیشتر...

545
بازدید

در رفتگی خلفی شانه

بیشتر...

690
بازدید

جراحی لاترژه بازو

بیشتر...

675
بازدید

شکستگی کالکانئوس با رویکرد تهاجمی

بیشتر...

515
بازدید

جا اندازی بازو و فیکساسیون داخلی شکستگی کالکانئوس

بیشتر...

539
بازدید

معرفی آسیب مینیسک زانو

بیشتر...

801
بازدید

آرترو پلاستی (تعویض مفصل)لگن

بیشتر...

704
بازدید

ترمیم مینیسک

بیشتر...

1 2 

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت