بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

409
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

736
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

375
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

385
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

426
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

401
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

405
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

460
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

629
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

529
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

498
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

458
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

534
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

540
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

480
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

499
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

496
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت