دکتر محسن مردانی کیوی

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

156
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

249
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

149
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

164
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

173
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

164
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

160
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

223
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

333
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

280
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

247
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

225
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

267
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

240
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

237
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

256
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

242
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت