دکتر محسن مردانی کیوی

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

194
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

310
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

177
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

195
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

203
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

196
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

191
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

252
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

388
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

314
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

281
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

257
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

307
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

269
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

268
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

294
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

277
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت