بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

245
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

392
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

225
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

244
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

259
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

252
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

245
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

310
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

456
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

371
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

334
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

319
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

363
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

325
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

322
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

348
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

345
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت