بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

317
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

508
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

284
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

300
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

331
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

316
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

300
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

373
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

525
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

438
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

400
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

383
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

433
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

400
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

400
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

414
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

405
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت