دکتر محسن مردانی کیوی

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

107
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

128
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

104
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

114
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

116
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

112
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

111
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

169
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

240
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

223
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

179
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

164
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

201
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

183
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

179
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

183
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

185
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت