دکتر محسن مردانی کیوی

معرفی اسکورهای ارتوپدی

جهت مشاهده هر مطلب کلیک کنید

56
بازدید

Knee Society Score (KSS)

بیشتر...

57
بازدید

Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

بیشتر...

50
بازدید

Marx SCale

بیشتر...

60
بازدید

ACL quality of life questionnaire

بیشتر...

56
بازدید

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

بیشتر...

58
بازدید

Lysholm knee scoring scale

پرسشنامه ای شامل سوالاتی درباره ی شدت آسیب اختلالات عملکردی و علائم که بر مبنای 100 نمره محاسبه می گردد. بیشتر...

54
بازدید

International Knee Documentation Committee (IKDC)

پرسشنامه ی 10 قسمتی که بر مبنای علائم بالینی بیمار توسط خود بیمار تکمیل می گردد و شامل سوالاتی در باره ی شدت درد و انجام فعالیت های روزمره و ... می باشد بیشتر...

110
بازدید

The Row Score for Instability

بیشتر...

157
بازدید

Beighton score

A popular screening technique for hypermobility بیشتر...

160
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score

(Quick Dash) بیشتر...

116
بازدید

Mayo Elbow Performance Score

Clinician Completed بیشتر...

108
بازدید

Oxford Shoulder Instability Score

بیشتر...

140
بازدید

The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score

Patient Completed بیشتر...

126
بازدید

UCLA Shoulder rating scale

Clinician Completed بیشتر...

119
بازدید

Constant Shoulder Score 1

Clinical Completed بیشتر...

124
بازدید

Numeric Rating Scale

بیشتر...

125
بازدید

Harris Hip Score

بیشتر...

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت